Privacyverklaring

Privacyverklaring Bouwbedrijf J. Timmer B.V.

Bouwbedrijf J. Timmer B.V., gevestigd aan de Stenenkamerseweg 21 te Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Laatste wijzigingen privacyverklaring; 22 juni 2018

 

Contactgegevens bouwbedrijf J. Timmer B.V.
Bij vragen omtrent de privacyverklaring van Bouwbedrijf J. Timmer B.V. kunt u zich richten tot:
E-mail: info@bouwbedrijftimmer.nl
Telefoon: 0341 351067
Adres: Stenenkamerseweg 21
3882 NE, Putten
Website: www.bouwbedrijftimmer.nl

 

Persoonsgegevens die bouwbedrijf J. Timmer B.V. verwerkt
Bouwbedrijf J. Timmer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

Met welk doel, en op basis van welke grondslag verwerkt bouwbedrijf J. Timmer B.V. persoonsgegevens?
– Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent.
– Voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang bewaart bouwbedrijf J. Timmer B.V. persoonsgegevens?
Bouwbedrijf J. Timmer B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan stikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Persoonsgegevens delen met derden
Bouwbedrijf J. Timmer B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens website bezoek
Bouwbedrijf J. Timmer B.V. gebruikt zelf geen cookies om uw bezoekersgegevens bij te houden. Er worden wel cookies geplaatst door websites van derden. Zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Dergelijke gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

 

Websites van derden
De privacyverklaring van Bouwbedrijf J. Timmer B.V. geldt niet voor websites van derden die door middel van links met deze site verbonden zijn. Bouwbedrijf J. Timmer B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop sites van derden omgaan met persoonsgegevens van bezoekers.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering richten aan info@bouwbedrijftimmer.nl.

 

Beveiliging persoonsgegevens
Bij Bouwbedrijf J. Timmer B.V. heeft de bescherming van uw persoonsgegevens hoge prioriteit. Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Bouwbedrijf J. Timmer B.V. behoudt het recht om wijzingen aan te brengen in de privacyverklaring. Daarom adviseert Bouwbedrijf J. Timmer B.V. om regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.