Corona richtlijnen RIVM

Het coronavirus raakt ons allemaal. Het belangrijkste blijft uw en onze gezondheid. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgen strikt de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Onze medewerkers zijn ingelicht over de voorzorgsmaatregelen die wij treffen. Dit betreffen algemene maatregelen zoals geen handen schudden, regelmatig wassen van de handen, minimaal 1,5 meter afstand tussen elkaar en hoesten & niezen in de binnenkant van de elleboog. Maar daarnaast nemen wij ook specifieke maatregelen met betrekking tot het pauzeren tijdens de werkzaamheden. Indien tijdens de pauze geen 1,5 meter afstand genomen kan worden, kan het zijn dat onze collega’s in meerdere ploegen of op meerdere locaties gaan pauzeren. Bij milde klachten (ook van een persoon uit het gezin/huishouden) zullen onze medewerkers thuis blijven.  

Onze medewerkers zullen, zolang dit mogelijk is, doorwerken op de bouw, om zodoende projecten volgens planning te laten doorlopen. Echter zijn wij ook afhankelijk van tijdige leveringen van bouwmaterialen, en indien een leverancier een tijdige levering niet kan nakomen kan de bouwtijd verlengd worden. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Indien dit op uw project van toepassing is, zullen wij u hierover zo goed mogelijk informeren.

Wij willen u via deze weg verzoeken om ook richting onze medewerkers de algemene voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Laten we goed op elkaar passen.

Indien u vragen heeft, willen wij u bij voorkeur vragen om hierover telefonisch of per mail contact op te nemen met ons kantoor of de desbetreffende uitvoerder.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?